Vợ đẹp ngoại tình vì cảm thấy cô đơn khi bên cạnh chồng

Ông Akira, một phụ nữ đã kết hôn, cũng là một sĩ quan của một công ty liên quan đến làm đẹp. Hiệu quả kinh doanh của công ty rất tốt và dường như công việc đang tiến triển tốt, nhưng trong cuộc sống cá nhân, anh ấy muốn che mắt. Theo câu chuyện, chủ sở hữu đã tự mình điều hành một công ty bất động sản nhưng đã phá sản khoảng hai năm trước. Dường như người đó đã thay đổi kể từ đó, và cô ấy dường như trở nên hoàn toàn thờ ơ với cô ấy và trở nên thờ ơ với cô ấy. Thất vọng với thái độ đó, anh nói rằng anh đã dám chơi ngoại tình như một cách để nhấn chìm nỗi cô đơn.


Vợ đẹp ngoại tình vì cảm thấy cô đơn khi bên cạnh chồng

Vợ đẹp ngoại tình vì cảm thấy cô đơn khi bên cạnh chồng