Tsukasa Aoi một mình hy sinh vì hạnh phúc gia đình