Ở chung phòng với anh Trưởng phòng đáng ghét Vietsub ~Tsubomi

Tôi được bổ nhiệm đi công tác với trưởng phòng. Nhưng anh ta là người vô cùng đáng ghét, bất lịch sự, lại bẩn nữa. Tôi đã đặt 2 phòng nhưng không biết bằng cách nào mà lại chỉ có một phòng còn trống và tôi phải ở chung phòng với anh ta. Và đêm đó trưởng phòng uống rượu và khi tôi đang ngủ ông ta tiến tới với dương vật cương cứng và nhào tới chiếm lấy tôi…

Ở chung phòng với anh Trưởng phòng đáng ghét Vietsub ~Tsubomi

Ở chung phòng với anh Trưởng phòng đáng ghét Vietsub ~Tsubomi