Minami Aizawa và sếp của mình mất kiểm soát khi say rượu