Mei Washio nhận cái kết đắng khi ra đường không mặt áo lót