Chồng lặng nhìn vợ trở thành nô lệ tình dục của sếp qua video call

Vì đại dịch covid, làm việc từ xa thông qua cuộc gọi video đã trở thành tiêu chuẩn tại văn phòng này. Mayuki có chồng ở công ty, nhưng tại một trong những cuộc gọi video, người chồng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trên camera của cô ấy, anh ấy nghĩ rằng sẽ nhìn thấy sếp với Mayuki.
Khi nó xảy ra, Mayuki và ông chủ từng có mối quan hệ chủ nhân / nô lệ, và anh ta vẫn có khả năng kiểm soát ý chí. Nhiều đến sự hổ thẹn của chồng cô ấy.


Chồng lặng nhìn vợ trở thành nô lệ tình dục của sếp qua video call

Chồng lặng nhìn vợ trở thành nô lệ tình dục của sếp qua video call